Yükleniyor

KURUMSAL ve TİCARİ SİGORTALAR

İş Yeri Paket Sigortası, iş yeri binanızı ve tüm muhteviyatınızı, yangın, su basması hırsızlık, cam kırılması gibi beklenmeyen risklere karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

Montaj All Risk Sigortası ile montaj faaliyetlerinin başlangıcından sonuna kadar tüm süreç boyunca montaj faaliyetlerinden kaynaklanan ani ve beklenmedik bir durum sonucunda oluşabilecek hasarlar güvence altına alınır.  

Ürün Sorumluluk Sigortası, üretilen ya da satılan ürünlerin kusurlu olmaları sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacağı ve ödenmekle yükümlü olunan zararları güvence altına alır. Ürün Sorumluluk Sigortası’na ek olarak alınabilen Ürün Geri Çağırma Sigortası kusurlu ürünlerin piyasadan toplatılmasında oluşacak masrafları teminat altına alan sigorta poliçesidir.

İşveren Sorumluluk Sigortası; işvereni, iş yerinde yaşanabilecek iş kazalarına karşı güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi olarak işverene hizmet sözleşmesi ile bağlı çalışanların iş kapsamında belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında uğrayabilecekleri zarara karşı işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altın alan sigorta türüdür. 

Elektronik Cihaz Sigortası, sigorta kapsamındaki elektronik cihazlarda ani, beklenmedik ve dış etkenli bir durumda cihazda oluşacak zararları poliçede yer alan koşullar kapsamında temin eden sigorta poliçesidir.

Nakliyat Emtia Sigortası; her türlü yükü, deniz, hava, kara ve demir yolu ile taşınması esnasında hırsızlık, kaza, doğal afet gibi sebeplerden dolayı oluşabilecek fiziki zararlara karşı teminat altına alır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası; avukat, eczacı, mimar gibi oda, birlik vb. mesleki kuruluşlara üye olan meslek gruplarına mensup olan kişilerin faydalanabildiği, mesleki faaliyetlerini icra ederken meydana gelen hata ve ihmaller sonucu üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararları güvence altına alan biri sigorta çeşididir.

Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizde bulunan makine ve tesislerin ani ve beklenmedik olaylar sonuncunda oluşan zararlara karşı masrafları güvence altına alan sigorta çeşididir.

Bize Ulaşmak Çok Kolay!

Hemen Arayın!

+90 224 221 65 88