Yükleniyor

DİĞER SİGORTALAR

KOBİ Sorumluluk Sigortası, KOBİ’lerin faaliyetlerinden dolayı, çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü şahısların yaşayabilecekleri kazalar sonucunda uğrayacakları maddi ve manevi zararla karşı teminat sağlayan sigorta ürünüdür

Tarım (TARSİM) Sigortası, ülkemizde tarımcılık faaliyeti yapan çiftçilerin, geçim kaynaklarında meydana gelebilecek hasarları güvence altına aldığı sigorta türüdür.

Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası ile ticari ya da özel amaçla kullanılan yatlar ve yat ile birlikte alınıp satılabilen tüm ekipmanlar, denizde, karada ya da çekek yerinde, çekek yerine çekilme ve indirme sırasında ve yatma mahalinde meydana gelecek hasarlara karşı güvence altına alınır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası firmaların gerçekleştirdiği ve herhangi bir teminata bağlanmamış olan vadeli satışlardan doğan borcu ödenmeme riskine karşı teminat altına alır.

Dijital Destekli Alacak Sigortası ile dijital platformlar üzerinde gerçekleşebilecek şifre ve kimlik hırsızlıkları sebebiyle meydana gelen maddi zararlar güvence altına alınır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretimini yapan, depolayan, naklini yapan ve satanların mesleki faaliyetlerinden dolayı neden olduğu olaylar sonucunda 3. kişilerin uğrayabileceği bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumlulukları teminat altına alır.

İnşaat All Risk Sigortası, inşaat işlemlerinin başladığı ilk andan inşaat projesinin bitimine kadar tüm süreç boyunca oluşabilecek ani ve beklenmeyen durumlara karşı teminat dahilindeki riskleri güvence altına alan sigorta türüdür.

Asansör Sorumluluk Sigortası, asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahsıların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar sonucunda talep edebilecekleri tazminatı teminat altına alan sigorta türüdür. Bu sigorta tazminat talebinin yanı sıra yaşanacak anlaşmazlık sonucunda açılabilecek davalarda mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de kapsar.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası; poliçe sahibini, sorumluluğu altındaki gemilerde kendinin, çalışanın, aracılarının ya da taşeronlarının ihmalinden dolayı üçüncü kişilere karşı oluşabilecek hasarların masraflarına karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

Cam Kırılma Sigortası; mağaza vitrini, kapı ve raf camları gibi poliçede belirtilen yerlerde gösterilen cam ve aynaların kırılmaları sebebiyle ortaya çıkan zararlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.

Çanta Koruma Sigortası ile sigortalanan çanta ve içindeki eşyaları hırsızlık ya da hırsızlık girişimine karşı koruma altına alınır.

Dijital Destekli Alacak Sigortası ile dijital platformlar üzerinde gerçekleşebilecek şifre ve kimlik hırsızlıkları sebebiyle meydana gelen maddi zararlar güvence altına alınır.

Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu personelini teminat altına alır. Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası 26/01/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zorunlu hale gelmiştir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Hekim Sorumluluk Sigortası; serbest olarak çalışan, ya da kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanları, meslekleri nedeniyle zarar verdiği üçüncü şahıslar tarafından yapılan tazminat taleplerine ve bu taleplere bağlı yargılama giderlerine karşı güvence altına alır. Hekim Sorumluluk Sigortası, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası; marinaya bırakılan yat, kotra, gezi tekneleri veya motor gibi deniz taşıtlarına gelebilecek zararlara karşı marina işletmecisine düşen tazminatı kapsayan bir sigortadır.

Evcil Hayvan Pati Sigortası, 6 aydan büyük aşıları tamamlanmış ve 10 yaşından küçük bütün ırk ve cinsiyetteki evcil hayvanlara yapılabilmektedir. Sigortanın başlaması için poliçe ile birlikte gönderilen mikroçipin** anlaşmalı veteriner hekimler tarafından ücretsiz olarak uygulanması gerekmektedir. (**) 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre evcil hayvanlar için yasal kimliklendirme ekipmanı mikroçip olarak belirlenmiştir.

Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası ile özel güvenlik şirketlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, mevzuatta belirlenen çerçevede görevlerini icra etmeleri sırasında üçüncü kişilere verecekleri zararlar teminat altına alınır.

Ev Aletlerim Güvende Sigortası, evlerdeki televizyon ve buzdolabı gibi büyük beyaz eşyaların meydana gelebilecek arıza ve hasar durumlarına karşı oluşabilecek masrafları güvence altına alır.

Siber Koruma Sigortası, bilişim teknolojilerinde altyapı ya da insan kaynaklı aksaklıklardan oluşacak siber saldırılar sonucunda firmanın karşılaşabileceği tazminat sorumluluğu ile firmanın kendisinin katlanmak zorunda kalacağı çeşitli masraflara karşı teminat sağlar.

Bize Ulaşmak Çok Kolay!

Hemen Arayın!

+90 224 221 65 88