Yükleniyor

ARAÇ SiGORTALARI

Trafik Sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan bir sigortadır. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen bu sigorta türü, sigorta ettirenin sebep olduğu olası bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara verebilecek zararları karşılamak amacıyla yapılır.

Artan Mali Sorumluluk Sigortası, motorlu araçlarda gerçekleşen kazalar sonucunda üçüncü şahıslara verilen zararların zorunlu trafik sigortası poliçesinde belirtilen limitlerinin üstünde kalan bölümünü poliçede tanımlanan limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Otopark Sorumluluk Sigortası, otoparka bırakılan araçların giriş-çıkış ve manevraları sırasında oluşabilecek maddi zararları teminat altına alır.

Yeşil Kart Sigortası ile yurt dışında meydana gelen kazalarda hasar gören araç veya üçüncü şahıslara karşı masraflarınız teminat altına alınır. Sigorta, Yeşil Kart sistemine üye ülkelerde geçerli olup, bu üye ülkelere seyahat etmeden önce bu poliçenin düzenlenmesi gerekmektedir.

Kasko Sigortası, Trafik Sigortası’ndan farklı olarak sigorta ettirenin aracını güvence altına almasını sağlar. Araç dururken ve/veya hareket halinde iken uğrayabileceği hasar, çalınma ve kaza durumlarında sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar. Sigorta sahibi ihtiyaçları doğrultusunda kasko poliçesinin kapsamını genişletebilir.

Herhangi bir kaza durumunda üçüncü şahısların fiziksel veya maddi zarara uğraması durumunda Zorunlu Trafik Sigortası devreye girer. Zorunlu Trafik Sigortası’ndaki limitlerin yetersiz kalması durumunda “İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi” kusur oranına göre trafik poliçesi teminatlarından daha fazlasını sağlar. Sigorta yaptıran kişiyi bedeli yüksek maddi/manevi yükümlülüklerin altında kalmasını engellemeyi amaçlar.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası, tamirhaneye veya bakım servislerine bırakılan araçların bakım ve onarım esnasında kasıtlı veya kaza sebebi ile uğrayabilecekleri maddi zararları poliçede yer alan bedel karşılığında teminat altına almaktadır.

Pert Kasko Sigortası, tüm araçlar için düzenlenebilen ancak sadece aracın, ana teminat kapsamına alınan bir olay nedeniyle tam hasara uğraması durumunda tazminat ödenen poliçe tipidir.

Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası; otoparklar – garajlar, tamirhane – servis istasyonları ve galeri sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan, alım – satım, bakım, onarım gibi sebeplerle kendilerine bırakılan araçların görecekleri zararları güvence altına alınmasını sağlayan sigorta çeşididir. İkinci el araç ticareti yapan işletmeler için de Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın yaptırılması zorunluluğu vardır.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, kara yoluyla yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı yapanlar için zorunludur. Seyahatin başlangıcından bitişine kadar duraklamalar da dahil olmak üzere sürücü, yardımcıları ve yolcuları geçirebilecekleri her türlü kazalara karşı teminat altına alır.

Bize Ulaşmak Çok Kolay!

Hemen Arayın!

+90 224 221 65 88